Sziols

Vad är Sziols?

running

1994 – Optic Fashion GmbH grundades som ett företag specialiserat på oftalmisk optik. Inom det företaget skapade den nuvarande ägaren och designern Beate Gabelt brändet Sziols år 1999. Efter att ha träffat industrins ledande experter insåg hon att miljoner idrottare världen runt ger sina konkurrenter ett onödigt försprång i och med sin nedsatta synförmåga. Att hon själv också var både glasögonanvändare och aktiv långdistanslöpare (hon har tävlat i bl.a. Biels 100km ultramaraton) gav henne en god förståelse för vikten av synförmågan under en idrottsprestation. Nu återstod bara att skapa och lansera ett helt nytt koncept för ”ett bättre idrottsseende”..

Synsinnet är vårt viktigaste sinne vid de flesta typer av rörelse och aktivitet. Synen kan delas in i två delar; den skarpaste synens område och det övriga seendet. Den skarpaste synens område är endast några grader brett, ungefär som tummen på en utsträckt hand, och det övriga synfältet består egentligen bara av en gissning som vår hjärna skapar baserat på tidigare minnen. Skarpseendet använder vi i huvudsak till att känna igen olika specifika objekt samt till att läsa. Området utanför skarpseendet i sin tur hjälper oss att uppfatta rörelser och positioner, var ett objekt befinner sig och i hurdan hastighet det rör på sig. Olika idrottsgrenar ställer olika krav på vårt synsinne.

Såväl de yttre omständigheterna (t.ex. snö, dimma, bländade solsken och skymning) som att uppfatta olika spelredskap i höga hastigheter eller från långa avstånd utmanar vår synförmåga. En idrottares blick är sällan riktad rakt fram utan snarare åt sidorna eller upp och ner. Under en idrottsprestation borde man snabbt kunna såväl röra ögonen som fokusera blicken, urskilja kontraster, uppskatta avstånd, följa med händelser i det perifera synfältet samt förutse olika spelsituationer. Allt detta till trots ignoreras alltför ofta vikten av en god synförmåga i samband med idrott. Detta vill vi ändra på.

Utgående från de krav vi identifierat då idrott och en god synförmåga kombineras har vi utvecklat en produkt som passar varje individuellt behov: De modulära X-KROSS sportglasögonen .